kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Odpowiedź jest zbyt ogólna i mało pomocna»(07.06.2018)
Pytanie było konkretne: o reklamy kupowane w Google i na Facebooku. Odpowiedź jest bardzo ogólna ("zastosowanie znajdą przepisy odpowiedniej umowy międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania [...] Wiele z tych umów przewiduje, że w opisanej sytuacji podatek nie musi być pobierany"), i co za tym idzie, mało pomocna. Odpowiedź powinna wyjaśniać, jakie przepisy są w umowie z Irlandią. Zamiast ogólników, które łatwo znaleźć w Internecie ("Forma certyfikatu rezydencji nie została określona przepisami prawa.") powinno być konkretne stwierdzenie (np. "certyfikat rezydencji dostępny na https://pl-pl.facebook.com/business/help/community/question/?id=17479335288622 17 jest wystarczający"). Bez tego, pytający nadal nie wie, na czym stoi. Zdaje się, że odpowiedź w przypadku Facebooka powinna być taka: podatek CIT: odprowadzać nie trzeba, należy zachować certyfikat rezydencji Facebooka, oraz po zakończeniu roku podatkowego przekazać informację IFT-2R Facebookowi i urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. podatek VAT: jeśli stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o VAT), to musi zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony (składając VAT-R), a następnie składać miesięczne deklaracje VAT-9M. Poza tym w ostatniej niebieskiej ramce jest chyba błąd. Moim zdaniem powinno być "Jeśli – tak jak w omawianym przypadku – stowarzyszenie ma zamiar nabyć usługi od podmiotów zagranicznych, czyli dokonać tzw. importu usług, to musi dokonać rejestracji jako tzw. *podatnik VAT zwolniony*, określić, że korzysta ze zwolnienia z art. 113 oraz wskazać, że będzie wykonywało tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe. Konsekwencją tego będzie obowiązek rozliczenia podatku VAT i składania miesięcznych deklaracji (formularz VAT-9M)." Warto to wyjaśnić z kancelarią prawną.

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.