kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

autor: Maciej Róg

adres ip: 195.116.222.202

data: 2016-05-08, 21:19

tytuł: Samodzielność, statut, KRS

1. Czy reprezentacja wyznaczonej osoby jest zawsze samodzielna, czy też jeśli „normalnie” statut wymaga drugiego członka zarządu, to wtedy zamiast wyłączonego członka zarządu działa osoba wyznaczona? No i rozumiem, że nie ma znaczenia, że umowę z członkiem wyłączonym mogłoby podpisać dwóch innych członków niż ów wyłączony, zawsze wtedy musi być osoba wyznaczona? 2. Moim zdaniem, statuty nie wymagają zmian, bowiem pierwszeństwo nad statutem ZAWSZE ma ustawa. Zmiany można dokonywać przy najbliższej okazji. 3. Czy taka osoba wyznaczona podlega zgłoszeniu do KRS? Według mnie tak. Formularz KRS-ZK należałoby wypełnić w punkcie: zmiana sposobu reprezentacji. Jako pierwszy wariant podać statut, jako drugi - art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach w związku z uchwałą komisji rewizyjnej lub walnego zebrania członków.

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.