kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

autor: tomasz

adres ip: 195.116.222.202

data: 2016-05-17, 11:36

tytuł: Art 11 ust 4 a stowarzyszenia zwykłe

Art 43 ust. 1 wskazuje że dla stowarzyszeń zwykłych przepisy m.in. art 9-12 nie obowiązują, czyli zapis art. 11 ust. 4 nie będzie obowiązywał stowarzyszenia zwykłego, dobrze rozumiem ??? Tym samym umowy o pracę/ dzieło z członkiem zarządu, członkiem stowarzyszenia zwykłego mogą być podpisywane w normalnym trybie, np. takim jaki przewiduje regulamin stowarzyszenia zwykłego. Mam rację?

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.