kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

autor: wowo

adres ip: 195.116.222.202

data: 2018-02-12, 11:11

tytuł: Uwaga na termin zakończenia zadania i interpretację tego przez Biuro Programu Niepodległa

Zwracajcie uwagę na jasne i oczywiste dla Was sformułowanie "termin zakończenia zadania". Niech donator jasno sprecyzuje co to według niego znaczy. Ja mam bardzo smutne doświadczenie z Biurem Programu Niepodległa. Termin zakończenia zadania ustalony był na 30 listopada 2017. Działanie - wystawa zostało zakończone 28 listopada. W dniach 29 i 30 listopada spłynęły faktury do zapłacenia od wykonawców wystawy. Faktury zapłacono w dniu 30 listopada składając polecenia przelewów do systemu bankowości internetowej jednego z banków. System bankowy zrealizował te polecenia w dniu 1 grudnia. Biuro programu Niepodległa uznało ku naszemu zdziwieniu, że termin zakończenia zadania został przekroczony (!!!). Według ich rozumowania termin zakończenia zadania oznacza, że wszelkie zobowiązania dotyczące realizacji zadania do tego dnia powinny się znaleźć już na kontach wierzycieli - wystawców faktur. Według Biura Programu Niepodległa to biorący dotację odpowiada za to kiedy bank zrealizuje polecenie przelewu ! Skutek był taki, że nakazano nam zwrócić ok. 50% dotacji to jest całość kwot jakie były w naszych poleceniach przelewu zleconych bankowi w dniu 30 listopada. Czy uważacie takie podejście za logiczne i sprawiedliwe ? Jest to niestety nonsens poparty obowiązującym obecnie w Polsce przepisem prawnym, Podważa to ideę bankowości internetowej, ale urzędników z Biura Programu Niepodległa to nie obchodzi. Dlatego zwracajcie uwagę co kryje się pod pojęciem " data zakończenia zadania" i jak jest to rozumiane przez darczyńcę.

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.