kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

autor: bestuurder

adres ip: 194.88.245.133

data: 2017-07-17, 11:40

tytuł: Odp. Plan kont

wiele dotacji nie wymaga oddzielnego rachunku bankowego i wydatki nie są w ten sposób ponoszone, więc subkonta dla 130 nie mają sensu

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.