kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

autor: Skarbnik OSP

adres ip: 82.160.3.5

data: 2018-02-12, 20:13

tytuł: Zestawienia przepływów finansowych

"Rozporządzenie to bardzo precyzyjnie dookreśla sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego organizacji. Na podstawie ww. rozporządzenia organizacja zamiast sprawozdania finansowego musi co miesiąc przygotowywać zestawienie przepływów finansowych zawierających wszystkie niezbędne dane do sporządzenia obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8." W którym miejscu w Rozporządzeniu MF w sprawie prowadzenia UEPiK jest napisane że zestawienia przepływów finansowych należy sporządzać co miesiąc? Czy może być sporządzane tylko na koniec roku ?

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.