kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Regulamin forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl

1

Regulamin ten określa zasady korzystania z forum dyskusyjnego forum.ngo.pl oraz komentarze.ngo.pl, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu www.ngo.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor, na rzecz użytkowników portalu www.ngo.pl i Internetu. Udział w forum dyskusyjnym jest bezpłatny i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2

Forum www.ngo.pl i komentarze.ngo.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów na forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl oraz do uwarunkowania opublikowania wpisu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym www.ngo.pl lub podania określonych danych (np. adresu e-mail).

3

Użytkownik / użytkowniczka forum.ngo.pli komentarze.ngo.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja www.ngo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl, co oznacza m.in., że nie sprawdza prawdziwości faktów, na podstawie których wygłaszane są opinie użytkowników forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl.

4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl treści nieobyczajnych i wulgarnych. Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

6

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl treści reklamowych oraz ogłoszeń (zaproszeń, informacji o szkoleniach, konferencjach, itp.). Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

7

Redakcja www.ngo.pl dołoży wszelkich starań, aby moderując wpisy na forum.ngo.pl i  komentarze.ngo.pl, nie blokować swobodnej wymiany poglądów oraz by opublikować wpisy, które nie naruszają punktów 4, 5 i 6, w ciągu 2 dni roboczych. Jednakże redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania opublikowanych treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania użytkowania forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.

Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając wpis na stronie forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez redakcję www.ngo.pl zamieszczonego przez niego / nią wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go /jej o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub z innych względów prawnych.

8

Redakcja www.ngo.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/ użytkowniczki, którego / której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9

Redakcja www.ngo.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a wpis użytkownika nie dotrze do forum.ngo.pl.

10

Redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum.ngo.pl i  komentarze.ngo.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

11

Użytkownicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum.ngo.pl i komentarze.ngo.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w miesięczniku gazeta.ngo.pl oraz innych mediach wydawanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

12

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Stowarzyszenie Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.